دکتر علی یوسفی کیا

دندانپزشک- جراح - ایمپلنت

برای مشاهده خدمات کلیک کنید:
دکتر علی یوسفی کیا
 :تحصیلات دکترای حرفه ای دندانپزشکی
   :مهارت تمامی خدمات دندانپزشکی و جراح ایمپلنت
:روزها و ساعات پذیرش
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
11-14 11-14 11-14 11-14 11-14 11-14
 :بیمه های طرف قرارداد دارد