دکتر وحید ناعمی

متخصص فک و صورت

جهت مشاهده رزومه و زمان حضور پزشک کلیک کنید
دکتر وحید ناعمی
 :تحصیلات متخصص جراحی فک و صورت
   :مهارت جراحی فک و صورت و زیبایی
:روزها و ساعات پذیرش
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
با     هماهنگی با هماهنگی با هماهنگی با هماهنگی با هماهنگی با هماهنگی
 :بیمه های طرف قرارداد دارد