دکتر عماد انوری

پزشک عمومی

جهت مشاهده رزومه و زمان حضور پزشک کلیک نمایید
دکتر عماد انوری
  : تحصیلات  دکترای حرفه ای دندانپزشکی
   :مهارت تمامی خدمات دندانپزشکی
:روزها و ساعات پذیرش
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
۹ – ۱۴ ۹ – ۱۴ ۹ – ۱۴ ۹ – ۱۴
 :بیمه های طرف قرارداد دارد