دکتر علی امیر چخماقی

پزشک عمومی

جهت مشاهده رزومه ساعت حضور پزشک کلیک نمایید
دکتر علی امیر چخماقی
 :تحصیلات دندانپزشک عمومی
   :مهارت تمامی خدمات دندانپزشکی
:روزها و ساعات پذیرش
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
با هماهنگی با هماهنگی
 :بیمه های طرف قرارداد دارد