دکتر زینب فندرسکی

پزشک عمومی

جهت مشاهده رزومه و زمان حضور پزشک کلیک کنید
خانم دکتر زینب فندرسکی
 :تحصیلات پزشک عمومی
   :مهارت تمامی خدمات دندانپزشکی
:روزها و ساعات پذیرش
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
17-20 9-13

17-20

17-20 9-13

17-20

17-20 17-20
 :بیمه های طرف قرارداد دارد