دکتر حبیبه شکی

پزشک عمومی

جهت مشاهده رزومه و زمان حضور پزشک کلیک کنید
خانم دکتر حبیبه شکی
 :تحصیلات پزشک عمومی
   :مهارت تمامی خدمات دندانپزشکی
:روزها و ساعات پذیرش
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنجشنبه جمعه
با هماهنگی با هماهنگی
 :بیمه های طرف قرارداد دارد